SEO

 

Varför SEO?

Med en E-handel som ökar år från år, en allt mobilare tillvaro och Google som en självklar källa till kunskap bör de flesta företag se över sin digitala närvaro på internet. En mycket effektiv marknadsföringsväg är att jobba med sökmotoroptimering. Att synas högt på Googles sökresultat på specifika ord och fraser.

Möt kunden – i köpögonblicket

Den största fördelen med SEO är att marknadsföringen möter kunden i ett köptillfälle. En person som söker på Google efter ”Headset” är ofta ute efter att köpa ett headset. Ligger då företagets webbplats högt på just detta ord är chansen stor att personen besöker just företagets hemsida och därefter genomför ett köp.

Marknadsföring handlar ofta om att locka till köp men med SEO handlar det snarare om att ta vara på de kunder som redan bestämt sig. Därmed är det en mycket hög konverteringsgrad (andelen besökare på webbplatsen som genomför köp) av de besökare som kommer dit via organiskt sök.

I likhet med annan marknadsföring blir företaget mer synligt mot konsumenten. Men SEO blir en betydligt mer riktad marknadsföring då man möter konsumenter mitt i köpögonblicket.

Mätbart

Allt som sker online är extremt mätbart och därmed är även SEO mycket mätbart. Till viss del handlar det om placeringar på Google men även hur trafikflödet till webbplatsen ändras över tid och vilka sökord som är värda att satsa på osv.

Tack vare att man kan mäta det mesta går det även att räkna ut hur mycket man bör satsa på sitt SEO-arbete. I vissa fall kan det innebära det att andra marknadsföringsvägar bör prioriteras – men ofta är vinsten så stor med SEO att man väljer att lägga extra resurser på detta.

Med ett genomtänkt SEO-arbete skapar man även en långsiktig position hos Google vilket ger resultat över lång tid. Detta kan ställas mot printreklam eller TV-reklam där det är oerhört svårt att veta värdet av en marknadsföringskampanj. Dessutom blir dessa kampanjer kortsiktiga och resultatet avtar inom en kort tid efter att kampanjerna avslutats.

Komplettera med Adwords

Ibland får vi frågan om SEO kan ersätta Adwords, eller tvärtom. Man bör istället se det som två marknadsföringsvägar som kompletterar varandra. Detta inte minst då arbetet med Adwords skapar synergieffekt med SEO-arbetet. Detta genom att analysera sökvolymer, hitta alternativa nyckelord och konverterande fraser.