Webbdesign

Vikten av god webbdesign

 

Webbdesign är mer än färg och form, grafisk design och bildkvalitéer. Webbdesign är ett hantverk som ger uttryck för marknadsföring, professionalitet och inte minst för sökoptimering.

 

Vikten är webbdesign är avsevärd när det kommer till ett företags marknadsföring. Skillnaden mellan god och bristfällig webbdesign är inte sällan en avgörande faktor som styr hur många sekunder eller minuter användaren stannar på webbsidan, och om användaren väljer att återvända till webbsidan eller inte.

 

Att ha en förförståelse för sökoptimering är nödvändig för god webbdesign. För att besökare ska hitta till din webbplats behöver också sökmotorerna lätt kunna hitta och analysera dess innehåll på rätt vis.

 

När man skapar en design, så är målet inte bara att skapa en snygg harmonisk kombination av färger och former, men också att innehållet ska vara konkurrenskraftigt och uppmuntra till verksamhetens mål. Rör det sig om en sida som säljer produkter, måste vägarna vara enkla och tydliga hur kunden köper. En illa ihopsatt webbdesign som riskerar att ge ett oseriösa intryck, kommer i många fall få kunden att välja en annat sida med mer pålitlig look. Var kunden väljer att köpa rör sig inte alltid om medvetna val, men även av omedvetna. Just därför bör din professionalitet alltid avspeglas på din webbdesign.

 

Webbanvändarna bör också känna en igenkänning när de surfar på en webbsida. Detta sker när typsnittet bör överensstämmer mellan olika brödtexter, rubriker och bildtexter. Färgskalan på grafiska element bör harmonisera och gärna plockas från nyanser i logotypen, om den innehåller färgade element.

 

En god webbdesign ska genomsyras av en funktionalitet som uppfyller sidans syfte. Är målet att inspirera, informera eller sälja, så ska sidan byggas och designas för dessa ändamål. En webbdesign som är snygg och inspirerande har ingen garanti för att vara säljande. En säljande sida är inte nödvändigtvis den mest informativa. En god webbdesign skapar blickfång och skapar ett flöde anpassat användarnas beteendemönster. Vad är det vi vill att användaren ska göra? Det är dit en god designer öppnar dörren.

 

Vikten av en god webbdesign är med största sannolikhet en avgörande faktor hur ditt företag klarar steget in i den digitala världen.